Soglasje za tečajnike

SPLOŠNI VPISNI POGOJI:

  • Tečaj se plača v dveh enakih obrokih po računu,  ki ga prejmete na svoj elektronski naslov.
  • Z oddajo tega obrazca se strinjate s tem, da vse račune društva prejemate na zgoraj navedeni elektronski naslov.
  • V času šolskih počitnic in praznikov vaj ni, ker programe izvajamo po šolskem koledarju.
  • Za garderobo ne odgovarjamo.
  • Ne prevzamemo odgovornosti v primeru morebitnih poškodb, zlasti pa ne finančnih in kakršnih koli drugih obveznosti do tgretjih oseb v času trajanja tečaja.
  • Pridržujemo si pravico do spremembe organizacije skupin in spremembe učiteljev.
  • V kolikor prijave na tečaj ne odda oseba, katere podatki so oddani preko prijavnice (npr. prijavnico odda plačnik tečaja, ne pa tečajnik sam) je obveznost osebe, ki prijavnico odda, da ima vsa potrebna soglasja druge osebe, katere podatke posreduje, ter da jo tudi opozori na v prijavnici in v teh pogojih navedena pojasnila in pravila.

Pojasnila društva glede fotografiranja in snemanja javnih nastopov in prireditev, objave imen na programskih listih in objave rezultatov na spletu.

Član, tečajnik ali drug posameznik, ki se kot nastopajoči ali kot gledalec udeleži javne plesne prireditve oziroma drugega javnega dogodka, ki ga organizira Plesno društvo Imani ali drug organizator, s katerim društvo sodeluje, se mora zavedati, da na takšni javni prireditvi obstaja večja verjetnost, da bo fotografiran ali posnet in da bodo te fotografije ali posnetki objavljeni na svetovnem spletu, v medijih ali kako drugače dostopni širši javnosti. Plesno društvo Imani Brežice vse javne plesne nastope snema in fotografira z namenom informiranja javnosti, članov in tečajnikov o svojih dogodkih. Društvo lahko v ta namen posnetke in fotografije objavi tudi na spletu. Posnetke in fotografije nastopov prejmejo tudi vsi nastopajoči.

Podatke iz tega vpisnega lista obdeluje društvo. Podatki o imenu, priimku in naslovu člana oziroma plačnika računa se posredujejo tudi računovodstvu društva za namene izdajanja računov in vodenja evidence plačil. Dostop do podatkov s tega vpisnega lista ima tudi upravljalec spletne strani, ki pa lahko do podatkov dostopa le v skladu z omejitvami in navodili društva v primeru potrebe po vzdrževanju spletne strani.