Uspešen zaključek šolskega leta!
Uspešno smo izvedli premiero in nato še 7 ponovitev baletne plesne predstave "Sneguljčica in 7 palčkov". Več si lahko preberete tukaj.

Na zaključni produkciji plesnih pripravnic »Koraki v počitnice« se je občinstvu predstavilo nekaj čez 50 predšolskih plesalcev. Utrinke si oglejte tukaj.

Na produkciji z naslovom »Sam pleš« so se plealci poslovili od plesne sezone 2023/24. Na dogodku je zaplesalo 15 plesnih skupin različnih plesnih zvrsti: sodobnega plesa, hip hopa, baleta in jazz baleta. Več si lahko ogledate tukaj.

Podrobneje o dogodkih pa si lahko preberete tukaj.
Zapri

Splošni pogoji delovanja društva

Vpis

Vpis za naslednje šolsko leto poteka od meseca junija do konca avgusta preko spletne strani.
Vpis je možen tudi v kasnejših mesecih, vendar le v primeru prostega mesta v plesni skupini.
 
Ob vpisu član oz. starš/skrbnik izpolni vpisni list - pristopno izjavo v društvo, za novo plesno sezono.
S podatki ravnamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR – Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Pričetek plesnih vaj

Program izvajamo po šolskem koledarju. Pričnemo s 1. 9., razen s plesnimi pripravnicami in skupinami za odrasle, ki z vajami pričnejo z mesecem oktobrom ter tečajniki, ki pričnejo z mesecem novembrom.

Plesni programi

Trajanje posameznih programov je razvidno iz opisa programov in cenika objavljenega na spletni strani društva.
Program z rekreativnimi skupinami poteka 1 x do 2 x  na teden po 45, 60, 75 ali 90 minut, pri hip hop tekmovalcih in tekmovalcih sodobnega plesa pa 2 x do 4 x na teden po 60, 75 ali 90 minut.
 
V času šolskih počitnic in praznikov vaj ni, ker programe izvajamo po šolskem koledarju.
 
V kolikor v program ni vpisanih dovolj plesalcev/k, skupino združimo z drugo skupino ali spremenimo ceno mesečne vadnine.
Pri izvedbi tečaja družabnih plesov se v tem primeru razpis ponovi.

Urniki

Plesno društvo Imani se obvezuje do izvedbe vseh rednih programov objavljenih na urniku. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da program zaradi višje sile odpade, vas o tem pravočasno obvestimo.    
Vajo nadomeščamo v drugem terminu ali lokaciji.
 
Med sezono si pridržujemo pravico do spremembe urnikov in spremembe učiteljev. Pri sestavljanju urnika plesnih vaj upoštevamo urnik Glasbene šole Brežice. Urnik za novo šolsko leto se objavi na spletni strani konec meseca avgusta.

Cenik plesnih programov

Cenik s pogoji je objavljen na spletni strani www.imani.si.
 
​S podpisom vpisnega lista za izbrani plesni program član/starš/zakoniti zastopnik potrjuje, da je seznanjen s cenikom, sprejema plačilne pogoje in se zavezuje, da bo poravnal vse stroške izbranega plesnega programa v danem roku.

Za plačilo mesečne vadnine in letne članarine za nepolnoletne člane odgovarjajo starši/zakoniti zastopniki.
 
Letna članarina za redni program se plača po računu izdanem za vadnino v mesecu septembru, ki ga član/starš/zakoniti zastopnik prejme na svoj elektronski naslov. Vsak član mora ob vpisu poravnati letno članarino.
Mesečna vadnina se plačuje v mesečnih obrokih po računu, ki ga član/starš/zakoniti zastopnik prejme na svoj elektronski naslov.
Vadnina se plačuje za tekoči mesec. Prvi račun v šolskem letu za vadnino je izdan v mesecu septembru. Mesečna vadnina je preračunana za celo šolsko leto.
 
​V primeru zamude plačila, vas o tem obvestimo po SMSu, e-pošti ali pisno.

Obisk programov je možen le ob rednem plačevanju vadnine. V primeru neplačila treh mesečnih vadnin se članstvo v društvu avtomatsko prekine. Dolžnika o tem predhodno obvestimo.
Z rednim plačevanjem boste soustvarjali zdrave pogoje za delovanje društva.
 
Udeleženci programov (v primeru mladoletne osebe starš/skrbnik) morajo v pisarno društva obvezno sporočiti, v kolikor ne prejmejo računa za plačilo plesnega programa, ki ga obiskujejo.

Pridržujemo si pravico do spremembe cenika in plačilnih pogojev tudi med sezono. Spremembe stopijo v veljavo s prvim dnem sledečega meseca.

Izostanki in opravičila

Član društva je dolžan plesne vaje obiskovati redno. S tem omogoči redno delo v skupini in pripravo koreografij za nastope in tekme.
V kolikor član društva zaradi bolezni in/ali karantene izostane za polovico ali več meseca, se upošteva dobropis, ki se upošteva pri izstavitvi računa v naslednjem mesecu (samo v primeru bolezni in/ali karantene).
 
V primeru izostanka zaradi bolezni in/ali karantene je član/starš/skrbnik dolžan obvestiti učitelja, ko bolezen in/ali karantena nastopi.
 
Evidenco prisotnosti vodimo na plesnih vajah.

Potek plesnih vaj

Na plesne vaje plesalci/ke pridejo pravočasno.
Za vadbo potrebujejo oblačila, ki dopuščajo gibanje. Pred vstopom v plesno dvorano se preobujejo v čisto obutev!
Priporočamo, da imajo plesalci/ke na plesnih vajah pijačo–steklenico/plastenko vode.
Za nadzor vadečih odgovarjamo le v času vadbe. Ne prevzemamo odgovornosti za posledice vedenja plesalcev, ki so v nasprotju z dogovorom z učitelji in s hišnim redom najemodajalcev dvoran.

Dvorane in garderobe

Plesalci/ke se lahko v dvorani nahajajo le v spremstvu našega osebja.
 
Pred vstopom v dvorano se vedno preobujejo in vstopajo le v čisti obutvi. V dvorano je prepovedan vnos hrane in pijače, razen steklenic/plastenk vode.

Za osebne predmete v garderobi, ki ni posebej varovana, med vadbo ne odgovarjamo. Vse pozabljene in izgubljene predmete shranjujemo v zato namenjenem zaboju do konca šolskega leta, ko jih oddamo v dobrodelne namene.

Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno programa.

Odgovornost

S podpisanim vpisnim listom soglašate, da ste seznanjeni, da se aktivnosti na vseh programih izvajajo na lastno odgovornost. Ne prevzemamo odgovornosti v primeru morebitnih poškodb članov, odtujitve osebnih predmetov s strani tretje osebe ali izgube osebnih predmetov ter denarja članov.
 
O poškodbah in boleznih se pred vadbo posvetujte z osebnim zdravnikom.

V primeru slabega počutja naj vadeči takoj prekine z aktivnostjo in o tem obvesti učitelja.