Vabimo vas k vpisu v plesno sezono 2022/23!
Vpišete se tukaj!
Vpis poteka do zapolnitve prostih mest v skupinah.

Izvajamo programe za otroke, mladino in odrasle:
Plesna pripravnica, balet, sodobni ples, jazz, hip hop, tečaji družabnih plesov za odrasle in poročni plesi! 

Novost v letu 2022/23: pilates!
Razpisana nova skupina Pilates 2!

September mesec odprtih vrat za nove člane!
Več info tukaj!
Zapri

Cenik vadnin

Redni programi za člane društva

 
Skupina Minutaža pouka Mesečna vadnina

Plesne pripravnice

Plesna pripravnica (l. r. 2018, 2017) 1 x 45 min/teden 20,00 €/mesec

Sodobni ples

Sodobni ples 1, 2, 3, 4, 5 (l. r. 2016, 2015, 2014, 2013, 2012)

2 x 60 min/teden 33,00 €/mesec
Sodobni ples 6, 7, 8, 9 (l. r. 2011, 2010, 2009, 2008) 2 x 90 min/teden 40,00 €/mesec
Ka' Bavidas Pelera (l.r. 2007, 2006, 2005, 2004, ...) 2 x 90 min/teden 40,00 €/mesec
Sodobni ples odrasli - začetek oktobra 1 x 90 min/teden 28,00 €/mesec

Balet

Balet otroci 1 (l. r. 2016, 2015, 2014) 2 x 60 min/teden 33,00 €/mesec
Balet otroci 2 (l. r. 2013, 2012, 2011, 2010, ...) 2 x 75 min/teden 37,00 €/mesec

Jazz

Jazz otroci (l. r. 2015, 2014, 2013, 2012, 2011) 1 x 75 min/teden 25,00 €/mesec
Jazz mladinci (l. r. 2010, 2009, 2008, 2007) 1 x 90 min/teden 28,00 €/mesec
Jazz člani (l. r. 2006, 2005, 2004, ...) 1 x 90 min/teden 28,00 €/mesec

Hip hop

Hip hop otroci začetna (l. r. 2015, 2014, 2013, 2012, 2011)  2 x 60 min/teden 33,00 €/mesec
Hip hop otroci nadaljevalna (l. r. 2015, 2014, 2013, 2012, 2011) 2 x 75 min/teden 37,00 €/mesec
Hip hop mladinci začetna (l. r. 2010, 2009, 2008, 2007) 2 x 75 min/teden 37,00 €/mesec
Hip hop mladinci nadaljevalna (l. r. 2010, 2009, 2008, 2007) 2 x 90 min/teden 40,00 €/mesec
Alter Ego (l. r. 2006, 2005, 2004, 2003 ...) 2 x 90 min/teden 40,00 €/mesec
Hip hop odrasli - začetek oktobra 1 x 90 min/teden 28,00 €/mesec

Tekmovalne hip hop skupine

Tekmovalna HIP HOP velika formacija (VF)- mladinci, člani 2 x 90 min/teden 40,00 €/mesec
Ostale tekmovalne discipline po ceniku iz Prijavnice hip hop tekmovanja    

Historični plesi

PS Celestina 1 x 60 min/teden 23,00 €/mesec

Pilates

Tradicionalni pilates 1 x 45 min/teden 20,00€/mesec

Letna članarina rednega programa znaša 17,00 €.
Pred pokalnimi turnirji in državnem prvenstvu so dodatni treningi.
Izvajajo se  po presoji učitelja. Upoštevani so v ceni mesečne vadnine.
Tekmovalci  imajo na MESEČNO VADNINO ZA REDNE TRENINGE 40 % popust.
 

Tečajniki

Skupina Minutaža tečaja Cena tečaja

Družabni plesi za odrasle

Začetni tečaj - solo, začetek novembra
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 30,00 €/mesec/solo
(cena tečaja za 8 x 90 min = 60,00 €)
Začetni tečaj - par, začetek novembra
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 52,00 €/mesec/par
(cena tečaja za 8 x 90 min = 104,00 €)
Nadaljevalni tečaj - solo, začetek januarja
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 30,00 €/mesec/solo
(cena tečaja za 8 x 90 min = 60,00 €)
Nadaljevalni tečaj - par, začetek januarja
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 52,00 €/mesec/par
(cena tečaja za 8 x 90 min = 104,00 €) 
Izpopolnjevalni tečaj - solo, začetek marca
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 30,00 €/mesec/solo
(cena tečaja za 8 x 90 min = 60,00 €)
Izpopolnjevalni tečaj - par,  začetek marca
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 52,00 €/mesec/par
(cena tečaja za 8 x 90 min = 104,00 €)

Paketi družabnih plesov

Vrsta paketa Cena paketa
Začetni + nadaljevalni tečaj - solo 108,00 €
Začetni + nadaljevalni tečaj - par 185,00 €
Začetni + nadaljevalni + izpopolnjevalni tečaj - solo 153,00 €
Začetni + nadaljevalni + izpopolnjevalni tečaj - par 265,00 €


Plačilo paketov se izvrši v enkratnem znesku, po računu izdanem v mesecu novembru.

Individualne ure za vse zvrsti plesa

Vrsta ure Minutaža Cena
Individualna ura - solo 1 x 45 min 20,00 €
Individualna ura - par 1 x 45 min 25,00 €

Popusti na vadnino za redne programe:

1) Popusti za družinske člane:
 • prvi otrok ima polno ceno za vaje, ki potekajo 2 x na teden
 • drugi in tretji otrok imata 50 % popust
 • starši otrok, kateri so vpisani v naše programe imajo 10% popust
2) Popusti na kombinacije dveh plesnih tehnik pri rednih programih:
 • 1 x na teden + 1 x na teden = 10 % popust
 • 2 x na teden + 1 x na teden = 15 % popust
 • 2 x na teden + 2 x na teden = 20 % popust

Popust na kombinacijo dveh plesnih tehnik se upošteva v primeru, da je v skupine vpisanih najmanj 13 plesalcev.

Ostalo:

Cenik za redne programe je sestavljen po starostni lestvici plesalcev v skladu z Vpisnim listom (zavihek Vpiši se):
 • Plesne pripravnice za 4 in 5 let stare otroke
 • Sodobni ples od 6 let dalje
 • Balet od 6 let dalje
 • Hip hop od 7 let dalje
 • Jazz od 7 let dalje
in velja za velikost skupine najmanj 13. plesalcev.
V kolikor v skupino ne bo vpisanih dovolj članov, bomo skupino združili z drugo skupino.

Cenik za tekmovalne skupine je preračunan za sledeče velikosti skupin: za VF največ 24 plesalcev in za MS največ 7 plesalcev.
Vadnina se plačuje za tekoči mesec do roka plačila na računu.
Plačilo paketa tečaja družabni plesi se izvrši v enkratnem znesku, po računu izdanem v mesecu novembru.
Vsak član mora ob vpisu poravnati letno članarino. Letna članarina bo zaračunana na računu izstavljenem v mesecu septembru.
Mesečna vadnina je preračunana za celo šolsko leto.
V času šolskih počitnic in praznikov vaj ni, ker programe izvajamo po šolskem koledarju.
Cenik prične veljati s 1. 9. 2018 in velja do preklica.

V primeru povišanja materialnih stroškov si pridržujemo pravico do spremembe cen.

Brežice, julij 2022