Letna produkcija ZA DEVETIMI GORAMI. Sobota 17. 6. 2023 ob 18:00 uri.
Več izvedite tukaj.

Zasedli prvo mesto na festivalu International Dance Open v Zagrebu!
Več preberite tukaj.


 
Zapri

Cenik vadnin

Redni programi za člane društva

Skupina Minutaža pouka Mesečna vadnina

Plesne pripravnice

Plesna pripravnica (l. r. 2018, 2017) 1 x 45 min/teden 20,00 €/mesec

Sodobni ples

Sodobni ples 1, 2, 3, 4, 5 (l. r. 2016, 2015, 2014, 2013, 2012)

2 x 60 min/teden 33,00 €/mesec
Sodobni ples 6, 7, 8, 9 (l. r. 2011, 2010, 2009, 2008) 2 x 90 min/teden 40,00 €/mesec
Ka' Bavidas Pelera (l.r. 2007, 2006, 2005, 2004, ...) 2 x 90 min/teden 40,00 €/mesec
Sodobni ples odrasli - začetek oktobra 1 x 60 min/teden 23,00 €/mesec

Balet

Balet otroci 1 (l. r. 2016, 2015, 2014) 2 x 60 min/teden 33,00 €/mesec
Balet otroci 2 (l. r. 2013, 2012, 2011, 2010, ...) 2 x 75 min/teden 37,00 €/mesec

Jazz

Jazz otroci (l. r. 2015, 2014, 2013, 2012, 2011) 1 x 75 min/teden 25,00 €/mesec
Jazz mladinci (l. r. 2010, 2009, 2008, 2007) 1 x 90 min/teden 28,00 €/mesec
Jazz člani (l. r. 2006, 2005, 2004, ...) 1 x 90 min/teden 28,00 €/mesec

Hip hop

Hip hop otroci začetna (l. r. 2015, 2014, 2013, 2012, 2011)  2 x 60 min/teden 33,00 €/mesec
Hip hop otroci nadaljevalna (l. r. 2015, 2014, 2013, 2012, 2011) 2 x 75 min/teden 37,00 €/mesec
Hip hop mladinci začetna (l. r. 2010, 2009, 2008, 2007) 2 x 75 min/teden 37,00 €/mesec
Hip hop mladinci nadaljevalna (l. r. 2010, 2009, 2008, 2007) 2 x 90 min/teden 40,00 €/mesec
Alter Ego (l. r. 2006, 2005, 2004, 2003 ...) 2 x 90 min/teden 40,00 €/mesec
Hip hop odrasli - začetek oktobra 1 x 90 min/teden 28,00 €/mesec

Historični plesi

PS Celestina 1 x 60 min/teden 23,00 €/mesec

Pilates

Tradicionalni pilates 1 x 45 min/teden 20,00€/mesec
Tradicionalnii pilates 2x 2 x 45 min/teden 28,00€/mesec

Tekmovalni program

Skupina Minutaža tečaja Cena tečaja

HIP HOP

Tekmovalna HIP HOP velika formacija (VF)- mladinci, člani 2 x 90 min/teden 40,00 €/mesec
Ostale tekmovalne discipline po ceniku iz Prijavnice hip hop tekmovanja    

Letna članarina rednega programa znaša 17,00 €.
Pred pokalnimi turnirji in državnem prvenstvu so dodatni treningi.
Izvajajo se  po presoji učitelja. Upoštevani so v ceni mesečne vadnine.

Tečajniki

Skupina Minutaža tečaja Cena tečaja

Družabni plesi za odrasle

Začetni tečaj - solo, začetek novembra
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 30,00 €/mesec/solo
(cena tečaja za 8 x 90 min = 60,00 €)
Začetni tečaj - par, začetek novembra
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 52,00 €/mesec/par
(cena tečaja za 8 x 90 min = 104,00 €)
Nadaljevalni tečaj - solo, začetek januarja
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 30,00 €/mesec/solo
(cena tečaja za 8 x 90 min = 60,00 €)
Nadaljevalni tečaj - par, začetek januarja
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 52,00 €/mesec/par
(cena tečaja za 8 x 90 min = 104,00 €) 
Izpopolnjevalni tečaj - solo, začetek marca
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 30,00 €/mesec/solo
(cena tečaja za 8 x 90 min = 60,00 €)
Izpopolnjevalni tečaj - par,  začetek marca
(tečaj obsega 8 x 90 min)
1 x 90 min/teden 52,00 €/mesec/par
(cena tečaja za 8 x 90 min = 104,00 €)

Paketi družabnih plesov

Vrsta paketa Cena paketa
Začetni + nadaljevalni tečaj - solo 108,00 €
Začetni + nadaljevalni tečaj - par 185,00 €
Začetni + nadaljevalni + izpopolnjevalni tečaj - solo 153,00 €
Začetni + nadaljevalni + izpopolnjevalni tečaj - par 265,00 €


Plačilo paketov se izvrši v enkratnem znesku, po računu izdanem v mesecu novembru.

Individualne ure za vse zvrsti plesa

Vrsta ure Minutaža Cena
Individualna ura - solo 1 x 45 min 20,00 €
Individualna ura - par 1 x 45 min 25,00 €

Popusti na vadnino za redne programe:

1) Popusti za družinske člane:
 • prvi otrok ima polno ceno za vaje, ki potekajo 2 x na teden
 • drugi in tretji otrok imata 50 % popust
 • starši otrok, kateri so vpisani v naše programe imajo 10% popust
POMEMBNO: popust se ne upošteva pri tekmovalnih programih

2) Popusti na kombinacije dveh plesnih tehnik pri rednih programih:
 • 1 x na teden + 1 x na teden = 10 % popust
 • 2 x na teden + 1 x na teden = 15 % popust
 • 2 x na teden + 2 x na teden = 20 % popust

Popust na kombinacijo dveh plesnih tehnik se upošteva v primeru, da je v skupine vpisanih najmanj 13 plesalcev.

Ostalo:

Cenik za redne programe je sestavljen po starostni lestvici plesalcev v skladu z Vpisnim listom (zavihek Vpiši se):
 • Plesne pripravnice za 4 in 5 let stare otroke
 • Sodobni ples od 6 let dalje
 • Balet od 6 let dalje
 • Hip hop od 7 let dalje
 • Jazz od 7 let dalje
in velja za velikost skupine najmanj 13. plesalcev.
V kolikor v skupino ne bo vpisanih dovolj članov, bomo skupino združili z drugo skupino.

Cenik za tekmovalne skupine je preračunan za sledeče velikosti skupin: za VF največ 24 plesalcev in za MS največ 7 plesalcev.
Vadnina se plačuje za tekoči mesec do roka plačila na računu.
Plačilo paketa tečaja družabni plesi se izvrši v enkratnem znesku, po računu izdanem v mesecu novembru.
Vsak član mora ob vpisu poravnati letno članarino. Letna članarina bo zaračunana na računu izstavljenem v mesecu septembru.
Mesečna vadnina je preračunana za celo šolsko leto.
V času šolskih počitnic in praznikov vaj ni, ker programe izvajamo po šolskem koledarju.
Cenik prične veljati s 1. 9. 2018 in velja do preklica.

V primeru povišanja materialnih stroškov si pridržujemo pravico do spremembe cen.

Brežice, julij 2022