E-prijavnica za odrasle - tečaj družabnih plesov in poročni ples

PODATKI O ČLANU

(vsi podatki na pristopni izjavi so obvezni, potrebujemo jih za namene obveščanja članov, razvrščanje v plesne skupine oz. tečaje, sestavo urnika in izdajanja računov)

PODATKI O PLAČNIKU

VPISAL/A SE BOM/BOVA V TEČAJ

DODATNA SOGLASJA