Sodobni ples

Plesne skupine od 6. leta starosti naprej

Pouk Sodobnega plesa zajema balet, moderno in sodobno plesno tehniko ter džez ples. Učenci na začetku spoznajo osnove baleta, ki je temelj za nadaljnje delo. Pri Sodobnem plesu je poudarek na izraznosti in notranjih vzgibih vsakega posameznika. Skozi različne plesne igre in improvizacije ter s pomočjo gibov, ki se jih učenci naučijo potem skupaj z učiteljem sestavijo smiselno celoto –koreografijo.

Poučevanje sodobne plesne tehnike za otroke je zasnovano na vodeni improvizaciji na določene teme. Skozi teme se obdelujejo osnovni Labanovi principi kot so prostor, zmogljivost in oblike. Skozi vodeno improvizacijo ozaveščamo dele telesa, raziskujemo možnosti gibanja telesa po prostoru in urimo telesno koordinacijo. Pomemben del je spodbujanje in razvijanje otrokove kreativnosti in abstraktnega mišljenja. Učimo se osnovne principe sodobne plesne tehnike skozi katere razvijamo funkcionalno telo.

Začetek ure je namenjen predstavitvi teme in ogrevanju skozi različne naloge. Nadaljujemo s tehničnimi vajami za artikulacijo in koordinacijo telesa. Sledijo vaje skozi prostor, katere so namenjene spoznavanju osnovnih elementov sodobne plesne tehnike. Zadnji del ure je namenjen učenju in utrjevanju plesnih koreografij.

Pričetek plesnih vaj: mesec september.
Zaključek vaj: konec junija (po šolskem koledarju).

Fantovska skupina

Plesna skupina od 6. let starosti naprej

Pouk Sodobnega plesa zajema balet, moderno in sodobno plesno tehniko ter džez ples. Učenci na začetku spoznajo osnove baleta, ki je temelj za nadaljnje delo. Pri Sodobnem plesu je poudarek na izraznosti in notranjih vzgibih vsakega posameznika. Skozi različne plesne igre in improvizacije ter s pomočjo gibov, ki se jih učenci naučijo potem skupaj z učiteljem sestavijo smiselno celoto –koreografijo.

Plesalci se bodo seznanili s plesno tehniko namenjeno samo fantom in bili, na dano temo, vodeni skozi kreativno ustvarjanlni proces njihove domišljije.

Poučevanje sodobne plesne tehnike za otroke je zasnovano na vodeni improvizaciji na določene teme. Skozi teme se obdelujejo osnovni Labanovi principi kot so prostor, zmogljivost in oblike. Skozi vodeno improvizacijo ozaveščamo dele telesa, raziskujemo možnosti gibanja telesa po prostoru in urimo telesno koordinacijo. Pomemben del je spodbujanje in razvijanje otrokove kreativnosti in abstraktnega mišljenja. Učimo se osnovne principe sodobne plesne tehnike skozi katere razvijamo funkcionalno telo.

Začetek ure je namenjen predstavitvi teme in ogrevanju skozi različne naloge. Nadaljujemo s tehničnimi vajami za artikulacijo in koordinacijo telesa. Sledijo vaje skozi prostor, katere so namenjene spoznavanju osnovnih elementov sodobne plesne tehnike. Zadnji del ure je namenjen učenju in utrjevanju plesnih koreografij.

Pričetek plesnih vaj: mesec september.
Zaključek vaj: konec junija (po šolskem koledarju).

Sodobni ples za odrasle

Na plesnih vajah bodo plesalci spoznavali sodobno plesno tehniko.

Posvetili se bomo osnovam sodobnega plesa: dih kot gonilna sila giba, koordinacija in integracija telesa v gibanju, raziskovanje prostora tako zunanjega kot notranjega, kvaliteta in dinamika gibanja. Od enostavnih vaj ozaveščanja telesa bomo postopoma napredovali do vse kompleksnejših kombinacij. Tehnika temelji na Bartenieff-ih principih telesne povezanosti skozi katero pridobivamo funkcionalno telo.

Ura se prične z različnimi vajami za prebuditev zavesti o telesu. Nadaljujemo s kratkimi kombinacijami artikulacije in koordinacije telesa na mestu in skozi prostor. Sledijo vaje za moč in kondicijo. Zadnji del ure je namenjen učenju in utrjevanju plesnih koreografij. Zaključimo z vajami za sprostitev in umiritev telesa. 

Začetek plesnih vaj: mesec oktober.
Zaključek vaj: konec maja.