Plesna pripravnica (4 in 5 let stari otroci)

(skupine za 4 in 5 let stare otroke)

V Plesni pripravnici bodo otroci raziskovali gibanje skozi naravo, kar vključuje živalski, rastlinski in stvarni svet ter gibanje skozi različne zgodbice, pravljice, izštevanke in pesmice. Spoznali bodo osnove plesa in se seznanjali z različnimi igricami, ki spodbujajo razvoj dinamike, orientacije, ritma in motorike, hkrati pa omogočajo sprostitev in pozitivno vplivajo na razvoj otroka. Skozi igro bodo spoznavali balet, ki je osnova za vse plesne tehnike.
Poudarek bo na njihovi lastni ustvarjalnosti in kreativnosti.

Pričetek plesnih vaj: mesec oktober
Zaključek vaj: konec maja

Plesne pripravnice potekajo kot interesna dejavnost v okviru Vrtca Mavrica Brežice, Vrtca Najdihojca Dobova in v Vrtcu Ringaraja pri OŠ Artiče.

Razpis bo v vrtcih objavljen v mesecu septembru. 


Lokacije vaj

Plesno društvo Imani
Opekarska ulica 10
8250 Brežice
+386 70 925 813
imani.pd@gmail.com

Plesno društvo Imani
Opekarska ulica 10
8250 Brežice
Slovenija