O našem društvu in podpirajo nas

Plesno društvo Imani smo ustanovili leta 2007, s ciljem približati svet plesne umetnosti otrokom, mladini in odraslim, jih izobraževati na področju plesne umetnosti in s tem bogatiti kulturno življenje v ožjem in širšem okolju. Že leta 2013 je Ministrtstvo za kulturo društvu podelilo STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU.

Osnovni namen društva je spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti na področju plesa, druženje ljubiteljev plesa, organiziranje kulturnih dejavnosti, udeleževanje na kulturnih prireditvah, izvajanje odrske produkcije ter uresničevanje interesov na področju plesne umetnosti.

Plesalce izobražujemo v različnih plesnih tehnikah z rednimi treningi, seminarji, preko plesnih delavnic in s plesnim predstavami.

Poučujemo hip hop, sodobni ples, džez ples, balet in historične plese (plesi 16. in 17. stoletja). V društvu plešejo plesalci od 4. leta starosti naprej, združeni so v 19 plesnih skupin, vsako leto pa je v društvo vpisanih čez 200 članov.

S svojimi nastopi sodelujemo na mnogih prireditvah v Posavju in po ostalih krajih Slovenije ter v tujini. Uspešno se udeležujemo občinskih, regionalnih in državnih plesnih revij, festivalov plesa (Piran, Požega, Zadar, Karlovac), tekmovanj na državnem (tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1, državno prvenstvo Plesne zveze Slovenije) ter evropskem nivoju (evropsko prvenstvo v hip hopu). Vsako leto izvedemo štiri plesne produkcije, na katerih se občinstvu predstavijo vsi naši plesalci in plesno predstavo, ki je večkrat uspešno ponovljena.

Učitelji in plesalci so izjemno aktivni, saj so skozi leto prisotni na več kot 60. prireditvah v Sloveniji in tujini, občinstvu pa se predstavijo z več kot 200 plesnimi točkami.

Ksenija Herakovič, dipl. ekon.
predsednica društva

Statut društva, z dne 23.8.2007 z registriranimi spremembami dne 8.5.2015, je na vpogled v pisarni društva na naslovu: Samova ul. 15, Brežice.

Naj vas ples ovije v čudoviti svet ritma in gibanja!


Članice Upravnega odbora

Ksenija Herakovič, predsednica društva

Rosana Horvat, podpredsednica

Jerneja Rožman, tajnica

Hedvika Lopatič

Podpirajo nas

 
Lokacije vaj

Plesno društvo Imani
Opekarska ulica 10
8250 Brežice
+386 70 925 813
imani.pd@gmail.com

Plesno društvo Imani
Opekarska ulica 10
8250 Brežice
Slovenija