Cenik

CENIK VADNINE PLESNEGA DRUŠTVA IMANI

za šolsko leto 2018/2019

 ČLANI:

 

CENA:

   

LETNA ČLANARINA: 17,00 €

     

SKUPINA:

MINUTAŽA POUKA: 

VADNINA ZA REDNE PROGRAME:

Plesne pripravnice: 

   

Plesna pripravnica

1 x 45 min/teden

20,00 €/mesec

Sodobni ples: 

   

Sodobni ples 1a

1 x 60 min/teden

23,00 €/mesec

Sodobni ples 1b

1 x 75 min/teden

25,00 €/mesec

Sodobni ples 1c + 2a

2 x 75 min/teden

36,00 €/mesec

Sodobni ples 2c

2 x 90 min/teden

38,00 €/mesec

Ka' Bavidas Pelera mlajši

1 x 90 min/teden
(po naknadnem dogovoru 2 x na teden)

28,00 €/mesec

Ka' Bavidas Pelera 

1 x 75 min/teden
(po naknadnem dogovoru 2 x na teden)

25,00 €/mesec

Fantovska skupina za sodobni ples

1 x 45 min/teden

20,00 €/mesec

Balet

1 X 75 min/teden

25,00 €/mesec

 

2 x 75 min/teden

36,00 €/mesec

Sodobni ples odrasli- začetek oktobra

1 x 90 min/teden

28,00 €/mesec

Kubanska salsa odrasli - začetna, nadaljevalna (poučujeta dva učitelja):

   

Kubanska salsa odrasli - solo, začetek oktobra

1 x 90 min/teden

32,00 €/mesec/solo

Kubanska salsa - par, začetek oktobra

1 x 90 min/teden

56,00 €/mesec/par

Hip hop:

   

Hip hop pionirji začetna

2 x 60 min/teden

33,00 €/mesec

Hip hop pionirji nadaljevalna

2 x 75 min/teden

36,00 €/mesec

Hip hop mladinci začetna

2 x 60 min/teden

33,00 €/mesec

Hip hop mladinci nadaljevalna

2 x 75 min/teden

36,00 €/mesec

Alter Ego

2 x 90 min/teden

38,00 €/mesec

Hip hop odrasli - začetek oktobra

1 x 90 min/teden

28,00 €/mesec

Družabni plesi:

   
Plesna rekreacija - za plesalce z osvojenimi osnovami družabnih plesov, pričetek oktobra 
1 x 90 min/teden

28,00 €/mesec/par

Historični plesi:

   

PS Celestina

1 x 60 min/teden

23,00 €/mesec

TEKMOVALNE HIP HOP SKUPINE:

MINUTAŽA POUKA:

VADNINA  ZA TEKMOVALNE SKUPINE:

Tekmovalna HIP HOP velika formacija (VF)- mladinci

2 x 90 min/teden

40,00 €/mesec

Tekmovalna HIP HOP mala skupina (MS) - mladinci:

treningi v VF + treningi v MS

2 x 90 min

+

2 x 60 min/teden

65,00 €/mesec

Tekmovalna HIP HOP mala skupina pionirji:

2 x 75 min redni treningi + 2 x 60 min/teden

60,00 €/mesec

Pred pokalnimi turnirji in državnem prvenstvu so dodatni treningi. Izvajajo se  po presoji učitelja. Upoštevani so v ceni mesečne vadnine. 

 

TEČAJNIKI:

TEČAJI ZA ODRASLE:

DRUŽABNI PLESI ZA ODRASLE

(opis za TEČAJE najdete v 
zavihku "PLESNE TEHNIKE"):

MINUTAŽA TEČAJA:  

CENA TEČAJA:

Začetni tečaj - solo, začetek novembra
(tečaj obsega 8 x 90 min)

1 x 90 min/teden 30,00 €/mesec/solo
(cena tečaja za 8 x 90 min = 60,00 €)

Začetni tečaj - par, začetek novembra
(tečaj obsega 8 x 90 min)

1 x 90 min/teden 52,00 €/mesec/par
(cena tečaja za 8 x 90 min = 104,00 €)

Nadaljevalni tečaj - solo,
začetek januarja
(tečaj obsega 8 x 90 min)

1 x 90 min/teden 30,00 €/mesec/solo
(cena tečaja za 8 x 90 min = 60,00 €)

Nadaljevalni tečaj - par,
začetek januarja
(tečaj obsega 8 x 90 min)

1 x 90 min/teden

52,00 €/mesec/par
(cena tečaja za 8 x 90 min = 104,00 €) 

Izpopolnjevalni tečaj - solo,
začetek marca
(tečaj obsega 8 x 90 min)

1 x 90 min/teden

30,00 €/mesec/solo
(cena tečaja za 8 x 90 min = 60,00 €)

Izpopolnjevalni tečaj - par, 
začetek marca
(tečaj obsega 8 x 90 min)

1 x 90 min/teden

52,00 €/mesec/par
(cena tečaja za 8 x 90 min = 104,00 €)

PAKETI DRUŽABNIH PLESOV:

Plačilo paketov se izvrši v enkratnem 
znesku, po računu izdanem 
v mesecu novembru.

 

 CENA PAKETA:

Začetni + nadaljevalni tečaj - solo   108,00 €
Začetni + nadaljevalni tečaj - par   185,00 €
Začetni + nadaljevalni +
izpopolnjevalni tečaj - solo
  153,00 €
Začetni + nadaljevalni +
izpopolnjevalni tečaj -
par
  265,00 €

Plačilo paketov se izvrši v enkratnem
znesku, po računu izdanem
v mesecu novembru.

   

 

INDIVIDUALNA URA ZA VSE ZVRSTI PLESA:

Individualna ura - solo, 1 x 45 min, 20,00 € 
Individualn ura - par, 1 x 45 min, 25,00 € 

 

POPUSTI NA VADNINO ZA REDNE PROGRAME:

1) Popusti za družinske člane:

- prvi otrok ima polno ceno za vaje, ki potekajo 2 x na teden

- drugi in tretji otrok imata 50 % popust

- starši otrok, kateri so vpisani v naše programe imajo 10% popust.

2) Popusti na kombinacije dveh plesnih tehnik pri rednih treningih:

- 1 x na teden + 1 x na teden = 10 % popust

- 2 x na teden + 1 x na teden = 15 % popust

- 2 x na teden + 2 x na teden = 20 % popust

Popust na kombinacijo dveh plesnih tehnik se upošteva v primeru, da je v skupine vpisanih najmanj 13 plesalcev.


OSTALO:


Cenik za redne treninge je sestavljen po starostni lestvici plesalcev in velja za velikost skupine najmanj 13. plesalcev. V kolikor v skupino ne bo vpisanih dovolj članov, bomo skupino združili z drugo skupino ali povišali ceno vadnine ali skupino ukinili, v kolikor ne bo možno doseči ostalega.

Cenik za tekmovalne skupine je preračunan za sledeče velikosti skupin: za VF največ 24 plesalcev in za MS največ 7 plesalcev.

Vadnina se plačuje za tekoči mesec do roka plačila na računu.
Plačilo paketa tečaja družabni plesi se izvrši v enkratnem znesku, po računu izdanem v mesecu novembru.

Vsak član mora ob vpisu poravnati letno članarino. Letna članarina bo zaračunana na računu izstavljenem v mesecu septembru.

Mesečna vadnina je preračunana za celo šolsko leto.

V času šolskih počitnic in praznikov vaj ni, ker programe izvajamo po šolskem koledarju.

Cenik za šolsko leto 2018/2019 prične veljati s 1. 9. 2018 in velja do preklica.

V primeru povišanja materialnih stroškov si pridržujemo pravico do spremembe cen vadnine.

Brežice, 18. 6. 2018


Lokacije vaj

Plesno društvo Imani
Opekarska ulica 10
8250 Brežice
+386 70 925 813
imani.pd@gmail.com

Plesno društvo Imani
Opekarska ulica 10
8250 Brežice
Slovenija